• Home

Welkom bij Wijkraad De Bunders

De doelstelling van de Wijkraad De Bunders is om het woon- en leefklimaat in De Bunders waar mogelijk te verbeteren en om te voorkomen dat de wijk achteruit gaat.

Wijkraad De Bunders staat met beide benen in de wijk: tussen de bewoners; luistert, denkt mee en adviseert. De wijkraad praat en overlegt met bewoners en bewonersgroepen, binnen De Bunders aanwezige verenigingen en instellingen, neemt zelf het voortouw of steunt initiatieven van wijkbewoners. 

 Lees meer