Zo moet het niet!

De opening van de Sport- en Ontmoetingsplek Bundersplaza eind juni was een feestelijke moment. Deze mooie plek werd gerealiseerd door inspanningen van een werkgroep met vertegenwoordigers namens de jongeren, Jongerenwerk Ons Welzijn, Wijkraad De Bunders, maar óók de omwonenden van het Bunderspark. Die laatsten hebben tijdens het traject hun zorgen geuit over geluid- en andere vormen van overlast in het park, maar konden gerustgesteld worden.

Eind augustus is er melding gemaakt dat het een enorme rommel is rond de plek. De vuilnisbakken zitten overvol waardoor er afval op de grond wordt gegooid en er erg veel zwerfvuil is. De Gemeente is inmiddels op de hoogte gesteld en er zullen extra afvalbakken geplaatst worden, die vaker geleegd worden.

Maar: laten we met zijn allen zorgen dat deze fijne plek netjes blijft. Het is nìet de bedoeling dat er huisvuil in de bakken wordt gedeponeerd of er naast wordt gezet! Het is aan de jeugd om geen rommel op de grond te gooien, zoek dan even elders een vuilnisbak.

Zo houden we onze Sport- en Ontmoetingsplek gezellig en schoon!

vuilnis3

vuilnis2