Op 18 september jl kwamen vertegenwoordigers van Gemeente, Jongerenwerk, omwonenden, skaters en Wijkraad De Bunders bijeen voor een evaluatie betreffende het project Bundersplaza. De tevredenheid overheerst, iedereen is blij met de realisering van het project. Er wordt enorm veel gebruik gemaakt van de skatebaan en het multicourt.

Aandachtspunten:
*Troep en vuil
Een punt van aandacht was troep en vuil rondom de hele plek. Inmiddels zijn er meer vuilnisbakken gekomen, die buiten het weekend elke dag worden geleegd. Skaters houden het goed bij en sturen elkaar aan. Er is een picknickplek gekomen, met prullenbak.

Bplaza2

*Verlichting
Het is wel belangrijk dat er verlichting komt bij de skatebaan. Het wordt steeds vroeger donker en het wordt dus steeds onveiliger om te skaten. Optie is een lantaarnpaal met bewegingsmelder. Dat vinden de skaters, wijkraad en omwonenden een goed idee. De hoop is dat daardoor mensen met ongewenste activiteiten niet op die plek gaan hangen, omdat ze dan volop in het licht zitten.

*Borden verhangen
De borden met regels hangen te hoog. Ze zijn op deze hoogte niet te lezen, zeker niet voor de kleine sporters. Kunnen deze lager gehangen worden? Rekening houdend met veiligheid en vandalisme.

Overige punten waar naar gekeken gaat worden zijn: een watertappunt, een ‘peukenput’. Het gras wordt in het voorjaar waarschijnlijk nogmaals ingezaaid. Beter gras zorgt dat er minder zand op de baan komt. De actiepunten worden op de gemeente uitgezet bij de verantwoordelijke personen. De Wijkraad houdt vinger aan de pols.

Bplaza1