Wijkschouw de Laren

Op zaterdag 21 mei van 10.00 – 12.00 uur houdt deelwijk De Laren een wijkschouw onder leiding van Henk de Laat, wijkbeheerder gemeente Veghel.

We nodigen bewoners van De Laren uit om mee te lopen en/of aan te geven wat onderdeel moet zijn van deze wijkschouw.

Even kort wat informatie over een wijkschouw.
Samen met de bewoners maakt de wijkbeheerder van gemeente Veghel regelmatig een wandeling of fietstocht door de buurt, een wijkschouw. Tijdens deze rondgang wordt gekeken naar de verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen.

wijkschouw knipsel

Soms worden ook andere instanties uitgenodigd om mee te lopen/ fietsen, zoals de wijkagent, een boa of een opbouwwerker. Ter plaatse licht de wijkbeheerder of één van de andere deskundigen de aandachtspunten toe en beantwoordt hij vragen. Ook geeft hij informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud. Verder kunnen er tijdens de wijkschouw ook afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen uitvoeren.

We verzamelen zaterdag 21 mei om 10.00 uur op de parkeerplaats tussen ROC De Leijgraaf en Fioretti College. U bent van harte welkom om mee te lopen!

Indien u niet kunt meelopen maar wel door wilt geven naar welke punten gekeken moet worden, kunt u contact opnemen met deelwijk De Laren