Wat is er aan de hand in wijk De Laren ?

Wat is er aan de hand in wijk De Laren ?

In de afgelopen weken hebben vele bewoners en bezoekers van De Laren te maken gekregen met verkeershinder door werkzaamheden in het kader van het project ‘Prettig verkeer De Laren’. Deze werkzaamheden zijn bedoeld om de verkeersveiligheid in woongebied De Laren in Veghel te vergroten. . Het plan voor ‘Prettig verkeer in de Laren’ is gemaakt in actief overleg met een werkgroep bestaande uit Wijkraad De Bunders, buurtbewoners, vertegenwoordigers van De Uilenbrink, ouders van de basisschool, schoolbestuur SAAM en gemeente Meierijstad en telt een reeks aan maatregelen die goed op elkaar zijn afgestemd.

Dit hele project is in samenhang met de noodzakelijke aanpassingen in de verkeerssituatie rondom de Uilenbrink. Al vele jaren is de verkeersveiligheid en de drukte rondom de basisscholen bij het brengen en halen van de kinderen een zorgpunt in de gemeente Meierijstad. Om een veiligere situatie te creëren is het nodig de ouders te stimuleren om de kinderen van de basisscholen zelfstandig op de fiets naar school te laten gaan. Dat gaat gepaard met meer veiligheid op de toegangsroutes naar de school.
Met het verbouwen van de Uilenbrink is er meteen een uitgebreid verkeersplan voor de wijk De Laren ontwikkeld. Ouders, kinderen, gemeente, de wijkraad en school vergroten samen de verkeersveiligheid in hele wijk De Laren. De gemeente treft fysieke maatregelen (weginrichting, bebording). Er komt in de wijk een 30 km-zone die wordt aangegeven met bebording en markeringen. Extra maatregelen betreffen de plekken waar de snelheid moet worden beperkt in verband met de kruisingen en plekken waar de aandacht van de weggebruikers verhoogd moet worden, zoals de plekken waar de fietspaden de wegen kruisen. Ook zal de schoolomgeving duidelijker aangegeven worden en zal het gebied waar een stop- en parkeerverbod tijdens halen en brengen van kinderen geldt worden uitgebreid. De basisschool de Uilenbrink zal voor een goede inrichting van het schoolplein, fietsenstalling en parkeerplaats voor de school zorgen. Naast alle zichtbare aanpassingen zal de gemeente ook diverse gedragsmaatregelen voor Prettig verkeer ondersteunen en de Uilenbrink zal verkeerslessen op school verzorgen.

 20210326 092850

20210326 092919

20210425 201212