• Home
  • Nieuws
  • Plan Sport- en Ontmoetingsplek Bunderspark

Plan Sport- en Ontmoetingsplek Bunderspark

overhandiging 3Op 2 maart jl. is het plan 'Sport- en Ontmoetingsplek Bunderspark' door de werkgroep officieel overhandigd aan wethouder Riny van Rinsum, die o.a. Jeugd- en jongerenbeleid in zijn portefeuille heeft. Deze overhandiging zou plaatsvinden op ongeveer de plek waar het plan gerealiseerd zal worden: het basketbalveld in het Bunderspark. De hevige regen was echter spelbreker. Gelukkig kon worden uitgeweken naar De Stapperij.

Na de overhandiging sprak de wethouder nog enkele woorden, waarin hij de noodzaak voor het aanleggen van een dergelijke plek aangaf. Dit soort voorzieningen voor de leeftijdsgroep van 12- tot 18-jarigen ontbrak in de wijk De Bunders. Verder sprak hij lovende woorden over de samenwerking tussen jongeren, omwonenden en vertegenwoordigers van gemeente, jongerenwerk en wijkraad en benadrukte nog maar eens dat er dingen tot stand kunnen worden gebracht, indien je van meet af aan iedereen erbij betrekt, mee laat denken en zijn zegje laat doen.

Uiteindelijk is het de werkgroep, waarin alle partijen vertegenwoordigd waren, die het hele plan hebben uitgewerkt met dit als resultaat. Het is nu aan de gemeente om de volgende stappen te zetten, zoals het aanbesteden van het plan en het plan verder uit te werken met een stappenplan. Daar is een begin mee gemaakt en natuurlijk zal de werkgroep regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang en om verder mee te denken.

De wethouder zou graag zien dat dit plan nog deze zomer is uitgevoerd. De jeugd en omwonenden, maar ook andere doelgroepen zouden dan al deze zomer van het Sport- en Ontmoetingscentrum veelvuldig gebruik kunnen maken. Dat is veel aantrekkelijker dan dat het pas in het najaar zou zijn gerealiseerd.

Het rapport sport en ontmoetingsplek

Andere relevante documentatie:

Presentatie jongeren Wijkraad en Informatieavond

Powerpoint presentatie

 Meer info op de pagina's van de Projectgroep jongerenbeleid

Contact met de projectgroep

06-03-2016 14:15