Bijeenkomst Bunderspark vervolg

Inmiddels hebben wij deze bijeenkomst achter de rug m.b.t. de ideeën over een sport- en ontmoetingsplek in het Bunderspark. Eerst is er informatie gegeven over de wijkraad en de rol die de wijkraad kan hebben waarna jongeren hun idee van zo'n plek aan de buurtbewoners presenteerden. Na een pittige vragenronde gingen de buurtbewoners, jongeren, ouders, wijkraadleden in kleinere groepjes met elkaar in gesprek over de zorgen, de kansen en tips over hoe zorgen zouden kunnen worden weggenomen en kansen konden worden versterkt. Het was mooi om te zien hoe gezamenlijk behoorlijk wat punten opgesteld werden en dat er ook veel overeenkomsten waren. Zowel de jongeren als de buurtbewoners zitten bijvoorbeeld niet te wachten op wat onsportieve jongeren genoemd werd. Deze verpesten het in feite voor iedereen. Deze eerste inventarisatie heeft veel ideeën gegeven over de richting die het op zou kunnen gaan. Afgesproken is dat dit allemaal verwerkt gaat worden in een concreet voorstel dat na de vakantie gepresenteerd kan worden aan alle belanghebbenden en geïnteresseerden. Het was een bijeenkomst die met een positief gevoel is afgesloten. Er liggen nog wel een aantal kritische vragen te wachten op antwoorden en ook daar zal bij een volgende bijeenkomst aandacht aan moeten worden besteed.