Sport- en ontmoetingsplek Bunderspark

BIjeenkomst op 14 januari 2016 in Wijkgebouw de Spil om 19.30 uur.

De gemeente heeft vanuit het speelruimtebeleid ook gekeken naar De Bunders. Hieruit blijkt dat in De Bunders voorzieningen ontbreken voor de leeftijdsgroep van 12 – 18 jaar. De gemeente heeft de wijkraad benaderd en gevraagd om mee te denken over de realisatie van deze voorzieningen.

Als wijkraad weten wij dat het Bunderspark en het winkelcentrum De Bunders regelmatig op een niet bedoelde manier door jongeren is gebruikt. Dit heeft voor onprettige situaties gezorgd voor bewoners in de buurt van het Bunderspark en het winkelcentrum. Wij zijn er ons van bewust dat afspraken helaas niet altijd geleid hebben tot verbetering van de situatie, maar het is gelukkig ook regelmatig goed gegaan.

Tijdens de wijkraadvergadering van mei jl. hebben jongeren hun ideeën kenbaar gemaakt m.b.t. een sport- en ontmoetingsplek in het Bunderspark. Wij waren aangenaam verrast door de inhoud van de ideeën van de jongeren. Ze hadden niet alleen nagedacht over hoe het eruit zou komen te zien, maar vooral ook over de regels en de handhaving hiervan. Hiermee zou het gemakkelijker worden om in de toekomst meer garanties te kunnen geven dat het in het Bunderspark goed blijft gaan.

De wijkraad is er om de belangen van alle bewoners in De Bunders te behartigen. Dat wil zeggen dat wij er zijn voor de groep jongeren van 12-18 jaar, maar ook voor de direct omwonenden van het park. Wij vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden gehoord worden en hun mening hierover kunnen geven. Hierdoor kunnen we gezamenlijk tot een goed plan komen.

In juli is er een bijeenkomst georganiseerd waar de groep jongeren hun plan presenteerden aan omwonenden. In groepen hebben alle aanwezigen zich gebogen over Zorgen, Kansen en Tips. Hier zijn goede punten uit gekomen. Er wordt een Werkgroep geformeerd uit jongeren, omwonenden en vertegenwoordigers van gemeente, jongerenwerk en wijkraad. Deze werkgroep gaat in 3 of meer avondbijeenkomsten aan de slag om een concreet plan te presenteren aan iedereen die geïnteresseerd is. Wanneer u zitting wilt nemen in de werkgroep kunt u zich aanmelden via onderstaand telefoonnummer of mailadres:

Contact voor meer informatie

Wanneer u informatie en/of inspraak wilt hebben over het plan van deze sport- en ontmoetingsplek, noteer dan alvast de (donderdag)avond van 14 januari 2016 in uw agenda. De bijeenkomst wordt gehouden in wijkgebouw de Spil en start om 19.30 uur.